Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) là một bảng điểm đánh giá các yếu tố có sẵn của ứng viên. Đây là bước đầu tiên trong quá trình nhập cư Canada của các ứng viên, các ứng viên phải hoàn thành EOI để có thể nhận được một đề cử tỉnh bang của Canada hoặc trở thành một ứng viên của hệ thống Express Entry.

Cách thức hoạt động


Mỗi tỉnh bang Canada đều sẽ có một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) khác nhau. Tuy nhiên gần như tất cả các EOI đều có chung một cách thức hoạt động. 

Cách tính điểm của EOI

Điểm số của bạn sẽ được tính dựa trên 6 yếu tố cơ bản như sau:

 • Trình độ ngôn ngữ.
 • Trình độ học vấn.
 • Kinh nghiệm làm việc.
 • Tuổi tác.
 • Việc làm ở Canada.
 • Khả năng thích nghi: Các yếu tố trên của người đi cùng (vợ/chồng).

Các bước lựa chọn ứng viên

 • Bước 1: Xác định các ứng viên EOI có điểm số cao nhất và hồ sơ được chọn theo thứ tự điểm số từ cao xuống thấp.
 • Bước 2: Khi lựa chọn giữa các ứng viên có điểm bằng nhau, tỉnh bang hoặc hệ thống Express Entry sẽ ưu tiên các ứng viên có sự liên kết với khu vực. Điều này bao gồm các ứng viên nhận được điểm vì có người thân trong gia đình, kinh nghiệm làm việc trong quá khứ và hoặc kinh nghiệm học tập trong quá khứ tại tỉnh bang đó hoặc Canada.
 • Bước 3: Sau đó, ưu tiên các ứng viên có số năm kinh nghiệm làm việc được kê khai nhiều nhất và có điểm ngoại ngữ cao nhất.

Các bước đăng ký EOI

 • Bước 1: Vào website tỉnh bang mà bạn có nguyện vọng sinh sống hoặc hệ thống Express Entry của liên bang.
 • Bước 2: Tạo tài khoản bằng cách đăng ký với tư cách là người nộp đơn hoặc tư vấn nhập cư.
 • Bước 3: Cung cấp các thông tin cơ bản, bao gồm tên, ngày sinh, nơi sinh và địa chỉ email…
 • Bước 4: Trả lời các câu hỏi EOI.
 • Bước 5: Hoàn thành EOI để được nhận điểm EOI.
 • Bước 6: Gửi hồ sơ EOI hoàn chỉnh.

Thời hạn và số lượng hồ sơ EOI

EOI sẽ có thời gian từ 6 đến 12 tháng tuỳ thuộc vào từng tỉnh bang, thời gian được tính kể từ ngày nộp hồ sơ và các ứng viên chỉ được phép có một hồ sơ EOI đang hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào.

Sau thời gian đó nếu ứng viên không được chọn có thể nộp lại như hồ sơ mới. Ngoài ra, EOI không giới hạn thời gian và số lượng hồ sơ gửi đến.

Ứng viên nhận được lời mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang

Các ứng viên thành công sẽ nhận được thư mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang, Thời gian để hoàn thành thủ tục đăng ký là 30 đến 90 ngày (tuỳ thuộc vào từng tỉnh bang).

Lưu ý về EOI


 • Hoàn thành EOI không đảm bảo bạn sẽ nhận được đề cử tỉnh bang hoặc khả năng nộp đơn đề cử.
 • Nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm trong EOI, thông tin đó có thể bị coi là không trung thực. Trong trường hợp này, đơn đăng ký tiếp theo sẽ bị từ chối và bạn có thể phải chịu một lệnh cấm khiến bạn không thể nộp đơn EOI trong khoảng thời gian 2 năm.

Các tỉnh bang có hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI)