Kết quả Express Entry lần #173

Kết quả Express Entry lần #173

Canada công bố kết quả Express Entry với kết quả là 374 ứng viên Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) nhận được thư mời nộp hồ sơ trong ngày 20/1/2021.

Các ứng viên cần có điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) ít nhất là 741 để nhận được lời mời trong vòng này. Các ứng viên PNP được nhận thêm 600 điểm từ việc sở hữu đề cử tỉnh bang của họ, lý do giải thích tại sao điểm vòng mời này lại cao hơn điểm trung bình các vòng mời khác.

Đây là vòng mời thứ hai trong năm 2021 dành riêng cho ứng viên Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) thông qua hệ thống Express Entry.

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ di trú của Canada cho 3 chương trình kinh tế liên bang bao gồm 2 chương trình diện tay nghề là Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada.

Các ứng cử viên trong chương trình này, cũng như một số Chương trình Đề cử tỉnh bang (PNP) được cho điểm CRS dựa trên các yếu tố vốn con người như tuổi tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và khả năng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Điểm có thể được trao cho một cá nhân hoặc một cặp đôi. Mặc dù ứng viên Express Entry không cần phải có bất kỳ kinh nghiệm nào ở Canada, hoặc thậm chí là một lời mời làm việc, mặc dù nó có thể mang lại cho họ một số điểm bổ sung.

Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được Thư mời nộp đơn (ITA) cho thường trú nhân Canada trong vòng mời Express Entry.

Bước cuối cùng để thường trú nhân được chấp thuận là đến Canada và đăng ký thẻ thường trú nhân (PR) của họ. Tại thời điểm này, họ đã chính thức nhập cư vào Canada và cuối cùng có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch trong tương lai.

Canada đã tổ chức hai đợt công bố kết quả Express Entry đầu tiên của năm 2021 vào ngày 6 tháng 1 và ngày 7 tháng 1. Đây là các đợt công bố kết quả theo chương trình cụ thể. Đợt công bố kết quả ngày 6 tháng 1 mời 250 ứng viên PNP trong khi công bố kết quả ngày 7 tháng 1 mời 4,750 ứng viên CEC.

IRCC đã tổ chức công bố kết quả theo chương trình cụ thể vào đầu đại dịch trong năm 2020 với lý do là các ứng viên như vậy có nhiều khả năng tránh được sự gián đoạn liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên, Canada đã kết thúc năm 2020 với việc công bố kết quả tất cả các chương trình cho phép các ứng viên FSWP và FSTP cũng có được ITA.

IRCC đã ban hành 5.374 ITA cho đến nay, nhiều hơn số mà nó đã ban hành cùng thời điểm vào năm 2020. Con số này được cho là sẽ tăng hơn nữa với một đợt công bố kết quả chỉ dành cho CEC được dự đoán sẽ công bố vào cuối tuần này.

Kết quả Express Entry lần #173 2

Lần công bố kết quả hôm nay. Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) phát hành nhiều lời mời hơn và giảm điểm giới hạn CRS so với lần công bố kết quả gần nhất và chỉ dành cho PNP diễn ra vào ngày 6 tháng 1. Trong lần công bố kết quả đó, điểm số giới hạn là 813.

Kết quả Express Entry lần #173 1

Cập nhật thêm thông tin về các vòng mời Express Entry tại đây.

Ai được mời tại vòng Express Entry này?

  • Alex 32 tuổi, độc thân và là điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề. Anh ấy có bằng cử nhân về điều dưỡng và có điểm IELTS CLB cấp độ 7 ở cả 4 kỹ năng. Anh ấy đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại Nga và gần đây đã nhận được lời mời làm việc toàn thời gian, không thời hạn tại một bệnh viện ở Vancouver. British Columbia sau đó đã đề cử Alex theo chương trình Express Entry British Columbia (EEBC) diện ứng viên lĩnh vực y tế. Điểm CRS trước khi anh ấy nhận được đề cử tỉnh bang là 320, nhưng với đề cử tỉnh bang, anh ấy đã được thêm 600 điểm. Điểm CRS của anh ấy là 920 đã đủ điều kiện cho anh ấy cho một ITA trong đợt công bố kết quả hôm nay.