Category Archives: Kiến thức – Kinh nghiệm

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC)

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC)

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) là tên của Bộ thuộc liên bang Canada. Bộ này được thành lập với mục đích tạo điều kiện cho người nhập cư đến Canada, cung cấp sự bảo vệ cho người tị nạn và cung cấp chương trình để giúp người mới đến định […]

Cơ sơ hạ tầng tại Edmonton

Cơ sơ hạ tầng tại Edmonton

Edmonton là thành phố thủ phủ của tỉnh Canada của Alberta. Edmonton nằm trên sông Bắc Saskatchewan và là trung tâm của Vùng đô thị Edmonton, được bao quanh bởi vùng trung tâm của Alberta. Thành phố neo ở đầu phía bắc của cái mà Thống kê Canada xác định là ” Hành lang Calgary – Edmonton “. Thành phố có dân số 932.546 người vào năm 2016, là thành […]

Thể thao và giải trí tại Edmonton

Thể thao và giải trí tại Edmonton

Edmonton là thành phố thủ phủ của tỉnh Canada của Alberta. Edmonton nằm trên sông Bắc Saskatchewan và là trung tâm của Vùng đô thị Edmonton, được bao quanh bởi vùng trung tâm của Alberta. Thành phố neo ở đầu phía bắc của cái mà Thống kê Canada xác định là ” Hành lang Calgary – Edmonton “. Thành phố có dân số 932.546 người vào năm 2016, là thành […]

Điểm du lịch tại Edmonton

Điểm du lịch tại Edmonton

Edmonton là thành phố thủ phủ của tỉnh Canada của Alberta. Edmonton nằm trên sông Bắc Saskatchewan và là trung tâm của Vùng đô thị Edmonton, được bao quanh bởi vùng trung tâm của Alberta. Thành phố neo ở đầu phía bắc của cái mà Thống kê Canada xác định là ” Hành lang Calgary – Edmonton “. Thành phố có dân số 932.546 người vào năm 2016, là thành […]

Chính trị Edmonton

Chính trị Edmonton

Edmonton là thành phố thủ phủ của tỉnh Canada của Alberta. Edmonton nằm trên sông Bắc Saskatchewan và là trung tâm của Vùng đô thị Edmonton, được bao quanh bởi vùng trung tâm của Alberta. Thành phố neo ở đầu phía bắc của cái mà Thống kê Canada xác định là ” Hành lang Calgary – Edmonton “. Thành phố có dân số 932.546 người vào năm 2016, là thành […]

Văn hóa nghệ thuật tại Edmonton

Văn hóa nghệ thuật tại Edmonton

Edmonton là thành phố thủ phủ của tỉnh bang Alberta của Canada. Edmonton nằm trên sông Bắc Saskatchewan và là trung tâm của Vùng đô thị Edmonton, được bao quanh bởi vùng trung tâm của Alberta. Thành phố neo ở đầu phía bắc của cái mà Thống kê Canada xác định là ” Hành lang Calgary – Edmonton “. Thành phố có dân số 932.546 người vào […]

Kinh tế Edmonton

Kinh tế Edmonton

Edmonton là thành phố thủ phủ của tỉnh Canada của Alberta. Edmonton nằm trên sông Bắc Saskatchewan và là trung tâm của Vùng đô thị Edmonton, được bao quanh bởi vùng trung tâm của Alberta. Thành phố neo ở đầu phía bắc của cái mà Thống kê Canada xác định là ” Hành lang Calgary – Edmonton “. Thành phố có dân số 932.546 người vào năm 2016, là thành […]

Nhân khẩu học Edmonton

Nhân khẩu học Edmonton

Edmonton là thành phố thủ phủ của tỉnh Canada của Alberta. Edmonton nằm trên sông Bắc Saskatchewan và là trung tâm của Vùng đô thị Edmonton, được bao quanh bởi vùng trung tâm của Alberta. Thành phố neo ở đầu phía bắc của cái mà Thống kê Canada xác định là ” Hành lang Calgary – Edmonton “. Thành phố có dân số 932.546 người vào năm 2016, là thành […]

Lịch sử Edmonton

Lịch sử Edmonton

Edmonton là thành phố thủ phủ của tỉnh Canada của Alberta. Edmonton nằm trên sông Bắc Saskatchewan và là trung tâm của Vùng đô thị Edmonton, được bao quanh bởi vùng trung tâm của Alberta. Thành phố neo ở đầu phía bắc của cái mà Thống kê Canada xác định là ” Hành lang Calgary – Edmonton “. Thành phố có dân số 932.546 người vào năm 2016, là thành […]

Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA)

Đánh giá chứng chỉ giáo dục ECA

Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) trong tiếng anh là Educational credential assessment, đây là một tài liệu xác minh tính tương đương của Canada đối với bằng cấp hoặc chứng chỉ giáo dục được cấp tại nước ngoài. Chứng chì giáo dục ECA nêu rõ liệu chứng chỉ giáo dục của một cá […]