BC, Manitoba và Ontario công bố kết quả chương trình nhập cư

ngg

Tuần trước, Ontario đã công bố kết quả vòng mời chương trình nhập cư. Tỉnh bang British Columbia và Manitoba đã tổ chức vòng mời Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) định kỳ.

Trong số nhiều cách để nhập cư Canada, các tỉnh bang có thể tổ chức chương trình nhập cư riêng, gọi là Chương trình đề cử tỉnh bang PNP. Quebec có nhiều quyền tự chủ đối với hệ thống nhập cư của mình hơn bất kỳ tỉnh bang nào khác, vì vậy Quebec không tham gia vào PNP.

Những người muốn nhập cư thông qua hệ thống đề Đề cử tỉnh bang thường cần phải nộp hồ sơ thông qua hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các quan chức cấp tỉnh bang sau đó sẽ mời các ứng viên có hồ sơ phù hợp với các tiêu chí cho chương trình nhập cư. Các ứng viên được mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang hoặc Chứng nhận du học Quebec (CSQ).

Express Entry là một hệ thống dựa trên điểm, nơi các ứng viên có điểm cao nhất sẽ được mời nộp đơn xin thường trú. Có đề cử tỉnh bang PNP phù hợp với Express Entry giúp ứng viên cộng thêm 600 điểm và có thêm cơ hội nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) để có hộ khẩu thường trú.

Trong vòng mời Express Entry gần đây nhất được tổ chức vào ngày 27/5 , Canada đã mời 589 ứng viên PNP nộp đơn với Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) ít nhất là 741 điểm.

yRlciM8pByj45yoE9al6Pxk8hoQ7tMl7zfVnzy3xnfTmY MlSAuoOxbNTWN 824ISdzG tHZ38ldP5hSmMa4Q

Nội dung bài viết

British Columbia (BC)

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã tổ chức vòng mời hàng tuần vào ngày 31/5. Hơn 167 ứng viên nhập cư BC đã nhận được lời mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang. 

Tổng cộng 147 ứng viên này đã được mời thông qua một vòng mời chung. Những ứng viên này phải đáp ứng đủ các yêu cầu của Express Entry hoặc Định cư diện tay nghề của British Columbia, được quản lý thông qua Hệ thống đăng ký nhập cư tay nghề (SIRS).

Các ứng viên nhận được lời mời thuộc các danh mục Lao động tay nghề, Tốt nghiệp quốc tế, Chưa có kinh nghiệm và Bán kinh nghiệm, cần có điểm tỉnh bang tối thiểu từ 76 đến 123 tùy thuộc vào từng chương trình.

BC cũng đã tổ chức 3 vòng mời riêng cho các ứng viên trong các ngành nghề mục tiêu: 

  • 15 giáo viên mầm non (NOC 4214);
  • 5 chuyên gia chăm sóc sức khỏe (NOC 3413);
  • 4 kỹ thuật viên thú y và bác sĩ thú y (NOC 3114 và NOC 3213).

Trong cả 2 vòng mời này, thí sinh cần đạt số điểm từ 60 trở lên.

MWnrMFzgTLf1deIGx7VDDYz7ojyt0r 2lNhcp5TLkq hydvs sNJ0FtVstUKwvkg c5OsS e9cc0fEkAFdSB228zkGVNuBiyobTIjNjUpolLauyb59YaqdvV1gRLhJVHh7m lPgegjzqprbQ g

Manitoba

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) đã mời 146 ứng viên nộp đơn vào ngày 2/6. Các vòng mời được chia thành 2 luồng nhập cư: 

  • Lao động tay nghề nước ngoài – 92 lời mời nhập cư với số điểm tối thiểu là 714; 
  • Giáo dục quốc tế – 54 lời mời không yêu cầu điểm số.

Trong số tất cả những người được mời nộp đơn, 34 người có hồ sơ trong hệ thống Express Entry. 

Nếu bạn muốn nhận được đề cử từ Manitoba, bạn cần phải đăng ký Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) với MPNP. Sau đó, bạn sẽ nhận được LAA thông qua các luồng Lao động tay nghề ở Manitoba và lao động tay nghề nước ngoài. 

Manitoba xếp hạng các ứng viên trên thang điểm 1.000 cho các yếu tố cá nhân, cũng như mối quan hệ của họ với tỉnh bang. MPNP sau đó sẽ đưa ra lời mời cho các ứng viên đủ điều kiện có thể nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

v5bWkQT1IGo9eu4GpIAt37MJl8L4orEroGqx53fwpHAloJ7nVALJBXyIUkLWFr40huC8ztUeYFWKcbRnzhGnYiwcK0jIHhcZ3B7leuR8OU G8fuJyPAmknPU438dtIhqAkTErbFKtuiBTsdfYg

Ontario

Do cuộc bầu cử cấp tỉnh bang nên Ontario đã tạm thời ngừng công bố kết quả vòng mời theo Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP).

Vào ngày 4/5, tỉnh bang Ontario đã mời 57 ứng viên tiềm năng, đáp ứng đủ yêu cầu của nhà tuyển dụng Canada với số điểm yêu cầu từ 27 trở lên.

Ngoài ra, ngày 26/5, Ontario cũng đã gửi 535 lời mời đến các ứng viên tiềm năng đủ điều kiện tham gia Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ Ontario với điểm hệ thống xếp hạng toàn diện từ 295 đến 461.