Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AAIP) công bố kết quả ngày 16/06/2022

2

Alberta đã mời 150 các ứng viên Express Entry nhận đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AAIP) tổ chức vào ngày 16 tháng 6 năm 2022.

Trong số nhiều cách để nhập cư Canada, các tỉnh bang có thể tổ chức chương trình nhập cư riêng, gọi là Chương trình đề cử tỉnh bang PNP. Quebec và Nunavut có nhiều quyền tự chủ đối với hệ thống nhập cư của mình, vì vậy 2 tỉnh bang này không tham gia vào PNP.

Những người muốn nhập cư thông qua hệ thống Đề cử tỉnh bang thường phải nộp hồ sơ thông qua Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI). Các quan chức cấp tỉnh bang sau đó sẽ mời các ứng viên có hồ sơ phù hợp với các tiêu chí cho chương trình nhập cư.

Thông qua các chương trình này, ứng viên quan tâm có thể được mời nộp đơn đề cử tỉnh bang. Đề cử tỉnh bang không giống với thường trú nhân, nhưng nó có thể tăng thêm cơ hội nhận được tình trạng thường trú nhân. Ví dụ: Các ứng viên PNP có hồ sơ Express Entry nhận được đề cử sẽ được cộng thêm 600 điểm CRS và rất nhiều cơ hội được mời trong một vòng mời dành riêng cho PNP.

Ngày 16/06, tỉnh bang Alberta đã gửi lời mời cho các ứng viên nhập cư PNP. Dưới đây là thông tin chi tiết về đợt công bố kết quả này.

Kết quả vòng mời AAIP

Alberta đã mời 150 ứng viên Express Entry nhận đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AAIP) tổ chức vào ngày 16/6.

Các ứng viên được mời phải đủ điều kiện và có hồ sơ trong hệ thống Express Entry để có thể nhận được đề cử tỉnh bang và có điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) ít nhất là 306.

iuxkKanAB4BuzIJg4HQm6YgQNGJ7WGeDcsbHXbARG6aYGkOHnWgSM82PytHSxwzmGnVPyN5um4i4 rLNKEFFd3

Express Entry của Alberta

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) nâng cao cho phép chính quyền tỉnh bang tìm kiếm nhóm ứng viên trong hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang để tìm hồ sơ của những người đủ điều kiện cho dòng Express Entry của Alberta.

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Các ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình Express Entry được xếp hạng dựa trên điểm số của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) xem xét các yếu tố vốn con người như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, học vấn và khả năng ngôn ngữ.

Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được lời mời đăng ký thường trú thông qua các vòng mời Express Entry thường xuyên.

Những người nhận được đề cử tỉnh bang sẽ được thưởng thêm 600 điểm CRS và được đảm bảo cơ hội nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) từ Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC).

Ứng viên có thể nhập cư thông qua hệ thống Express Entry mà không cần đề cử của tỉnh bang, tuy nhiên, những người có điểm CRS thấp hơn có thể chọn PNP. Những người nhận được đề cử tỉnh bang sẽ được cộng 600 điểm vào tổng điểm của họ. Nếu các ứng viên có điểm số thấp nhất trong đợt công bố kết quả mới ở Alberta nhận được đề cử, điểm CRS mới của họ sẽ là 900. Đây là một điểm số đủ để đảm bảo ứng viên có thể được thường trú trong đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

7aApaiqYylYyxRjlAe JThSDLCLaQzpCfD0N8k1BONYhcCL8kB9MsjuFP9u 9Wp75m pM7Tb6R

Điều kiện để được nhận đề cử tỉnh bang từ AAIP

Để đủ điều kiện nhận đề cử tỉnh bang thông qua chương trình Alberta Express Entry, ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề nhất định. AAIP không cung cấp danh sách các nghề đủ điều kiện, thay vào đó nó cung cấp một danh sách các nghề không đủ điều kiện cho các diện này.

Hồ sơ Express Entry của bạn phải cho thấy rằng bạn muốn chuyển đến Alberta. Các yếu tố nhất định làm tăng khả năng được đề cử của bạn, chẳng hạn như có kinh nghiệm làm việc hoặc một lời mời làm việc ở Alberta. Nền giáo dục Canada cũng sẽ giúp ích cho đơn đăng ký của bạn nếu bạn có cha mẹ, con cái hoặc anh chị em ruột là thường trú nhân hoặc công dân ở Alberta.

Các ứng viên cũng cần đáp ứng điều kiện cho chương trình Express Entry. Điểm CRS tối thiểu cần thiết để được xem xét là 300. Các ứng viên Express Entry có thể nhận được lời mời nếu trong hồ sơ của họ nêu rõ rằng họ muốn chuyển đến sống lâu dài tại Alberta.

Mục tiêu của PNP đặc biệt này là ưu tiên phát triển kinh tế và đa dạng hóa ngành nghề của tỉnh bang.