Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) công bố kết quả ngày 20/07/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) công bố kết quả ngày 20/07/2021

British Columbia đã mời 383 ứng viên nhập cư để nhận nộp đơn nhận đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) vào ngày 20 tháng 7 năm 2021.

British Columbia đã đưa ra lời mời mới theo các diện nhập cư chính của mình và thông báo tạm dừng đăng ký mới cho chương trình doanh nhân.

British Columbia đã tiến hành hai đợt công bố kết quả riêng biệt theo chương trình PNP của mình kể từ tháng 2. Tuy nhiên, có một đợt công bố chung giữa PNP và các ứng viên là nhà quản lý thương mại bán lẻ, quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Một số lượng lớn người đăng ký trong Hệ thống nhập cư kỹ năng (SIRC) BC PNP với hai nghề quản lý này và tỉnh bang đang tìm cách cân bằng nhu cầu trong tất cả các lĩnh vực của thị trường lao động.

Các ứng viên từ các danh mục Nhập cư kỹ năng (SI) và Express Entry BC (EEBC) của Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) đã nhận được lời mời trong đợt công bố kết quả chung.

Cụ thể hơn, lời mời đã được cấp cho những người thuộc diện Công nhân lành nghề, Cao học quốc tế cũng như các hạng mục phụ Cấp độ đầu vào và Bán kỹ năng của các dòng SI và EEBC.

Điểm số tối thiểu trong các đợt công bố kết quả khoảng từ 75 đến 91 điểm. Tổng cộng có 323 ứng viên đã được mời.

Cuộc công bố riêng biệt cũng được tiến hành theo các hạng mục SI và EEBC và nhắm mục tiêu vào các ứng viên có nghề nghiệp thuộc NOC 0621 hoặc NOC 0631. Đợt công bố kết quả có 60 lời mời với số điểm là 107.

Việc nhận đăng ký mới cho Diện nhập cư doanh nhân BC PNP tạm thời bị tạm dừng

Trước đó một ngày, vào ngày 19 tháng 7, BC cũng đã thông báo tạm dừng việc tiếp nhận các đăng ký mới theo quy trình Nhập cư Doanh nhân (EI). Tuy nhiên, việc tạm dừng chỉ ảnh hưởng đến việc đăng ký theo danh mục Cơ sở. EI – Thí điểm khu vực, Dự án chiến lược và tất cả các hạng mục nhập cư Kỹ năng vẫn đang mở.

Việc tạm dừng này là để tạo cơ hội đánh giá xem chương trình có đáp ứng được nhu cầu hiện tại của tỉnh sau những tác động của đại dịch hay không.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) công bố kết quả ngày 20/07/2021

“Với tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế của BC, việc tạm dừng cho phép chúng tôi xem xét EI – Danh mục cơ sở để đảm bảo nó tiếp tục đáp ứng các mục tiêu hỗ trợ các ưu tiên của chính phủ và phục hồi kinh tế, đồng thời chuẩn bị cho những ứng viên tiềm năng có cơ hội lớn của thành công.” – một thông cáo của tỉnh bang cho biết.

Những cá nhân đã gửi đăng ký hoặc đơn đăng ký sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc tạm ngưng.

Tỉnh bang cho biết rằng họ sẽ đưa ra một bản cập nhật vào đầu năm 2022 để thông báo cho các ứng viên tiềm năng về việc đăng ký ngày có khả năng sẽ tiếp tục.

Hạng mục Cơ sở – Nhập cư Doanh nhân dành cho những người muốn nhập cư vào British Columbia và sẵn sàng đầu tư và tích cực quản lý một doanh nghiệp hợp lệ trong tỉnh.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP)

BC PNP nhằm mục đích thu hút lao động nước ngoài vào những ngành nghề có nhu cầu cao trong tỉnh bang và những người muốn trở thành thường trú nhân của Canada.

BC PNP có hai danh mục nhập cư chính là Nhập cư theo diện kỹ năng và Express Entry BC, cả hai đều được chia thành các danh mục phụ. Các danh mục này được quản lý theo Hệ thống nhập cư kỹ năng của BC (SIRS). Để đăng ký thông qua SIRS, trước tiên bạn phải đăng ký một tài khoản. Sau khi hoàn tất việc điền thông tin, bạn sẽ được chấm điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng ngôn ngữ.

Các ứng viên đạt điểm cao nhất từ ​​mỗi hạng mục phụ sau đó sẽ được mời nộp đơn Đề cử tỉnh bang để đăng ký thường trú nhân khi British Columbia tiến hành một trong các cuộc công bố kết quả thường xuyên.

Nếu bạn nhận được lời mời, bạn sẽ có 30 ngày kể từ ngày nhận được lời mời để gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh qua hệ thống trực tuyến BC PNP.

Sau khi bạn nộp một bộ hồ sơ BC PNP hoàn chỉnh, bạn sẽ được thông báo về quyết định của tỉnh trong vòng khoảng hai đến ba tháng. Nếu sự đề cử của bạn thành công, bạn sẽ đủ điều kiện để nộp đơn cho Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) để có tình trạng thường trú nhân theo diện người được đề cử tỉnh bang.

Đề cử có hiệu lực trong khoảng sáu tháng kể từ ngày xác nhận.

Với tư cách là một ứng cử viên của tỉnh bang, bạn có thể nhận được thêm 600 điểm theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) và do đó có số điểm đủ cao để nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trong đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.