Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 1/6/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 1/6/2021

Ontario đã mời 986 ứng viên Express Entry nộp đơn xin đề cử tỉnh bang thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) vào ngày 01 tháng 06 năm 2021.

Các ứng viên Express Entry được Ontario mời cần đủ điều kiện tham gia tiểu mục lao động có kỹ năng thuộc OINP và có số điểm Hệ thống xếp hạng điểm toàn diện (CRS) từ 300 đến 379 để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang. Ứng viên đã phải nộp đơn từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến ngày 1 tháng 6 năm 2021.

Nếu các ứng viên được mời nhận được đề cử, họ sẽ được đảm bảo khả năng nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) thường trú trong đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo. Đối với tất cả các ứng viên Express Entry nhận được đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) nâng cao trước đó sẽ được cộng thêm 600 điểm CRS vào điểm số của họ.

OINP sẽ liên hệ với tất cả các ứng viên được mời. Các ứng viên được mời hiện có 45 ngày theo lịch để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

Lao động có kỹ năng của OINP

Lao động có kỹ năng Ontario là một tiểu mục thuộc OINP liên kết với Express Entry cung cấp một con đường trở thành thường trú nhân cho các ứng viên Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) và các ứng viên thuộc Chương trình Kinh nghiệm Canada (CEC). OINP mời các ứng viên đủ điều kiện đăng ký đề cử tỉnh bang.

Các ứng viên đủ điều kiện hiện đang sống ở Ontario và có tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian hoặc tương đương trong công việc bán thời gian. Họ phải đã hoàn thành kinh nghiệm làm việc này tại tỉnh trong một ngành nghề lành nghề được liệt kê trong nhóm phụ 633 hoặc nhóm chính 72, 73 hoặc 82  theo Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) của Canada .

Ứng viên không cần phải có Lời mời việc làm để nộp đơn theo Chương trình lao động có kỹ năng Ontario, nhưng các ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu bắt buộc của liên bang và tỉnh bang .

Bước đầu tiên để được xem xét đề cử tỉnh bang là gửi hồ sơ đến hệ thống Express Entry.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 1

Express Entry

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Vào năm 2021, tỷ lệ lớn nhất những người nhập cư mới đến Canada dự kiến ​​sẽ đến thông qua các chương trình Express Entry được quản lý.

Xem thêm các thông tin tại trang web chính phủ.