Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 2/2/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 222021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã phát hành 283 lời mời cho các ứng viên vào ngày 2/2/2021.

Tổng cộng 283 ứng viên đã được mời trong đợt công bố kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) lần này, với điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) từ 466 đến 467.

Các ứng viên, được mời bởi Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP), có thể đủ điều kiện cho Diện ưu tiên nguồn nhân lực Express Entry (HCP). Chương trình này mang đến cho người lao động nước ngoài có cơ hội để định cư và phát triển cuộc sống lâu dài ở Ontario. Đổi lại, các kỹ năng mà người nhập cư mang lại thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) sẽ lấp đầy sự thiếu hụt trong thị trường lao động của Ontario.

Trong đợt công bố kết quả này, Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã mời các ứng viên Express Entry nộp đơn để nhận đề cử tỉnh bang nếu họ có kinh nghiệm làm việc ở một trong 10 nghề sau:

  • Quản lý ngân hàng, tín dụng và đầu tư khác (NOC 0122).
  • Quản lý quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng (NOC 0124).
  • Quản lý dịch vụ kinh doanh khác (NOC 0125).
  • Giám đốc bán hàng doanh nghiệp (NOC 0601).
  • Kiểm toán viên tài chính và kế toán (NOC 1111).
  • Nhà phân tích tài chính và đầu tư (NOC 1112).
  • Chuyên gia nhân sự (NOC 1121).
  • Các nghề chuyên nghiệp trong tư vấn quản lý kinh doanh (NOC 1122).
  • Điều dưỡng có đăng ký và điều dưỡng tâm lý có đăng ký (NOC 3012).
  • Cán bộ phát triển kinh doanh và các nhà nghiên cứu và tư vấn tiếp thị (NOC 4163).

Các ứng viên Express Entry được mời cần phải chứng minh rằng họ có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở một trong những nghề này. Những ứng viên này vẫn chưa nộp đơn xin thường trú, họ đang nộp đơn xin đề cử tỉnh bang, điều này sẽ đảm bảo cho họ cơ hội nộp đơn xin nhập cư Canada trong đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo .

Express Entry là một hệ thống quản lý hồ sơ cho 3 chương trình nhập cư liên bang: Chương trình diện tay nghề niên bang (FSWP),  Chương trình diện tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP) và Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC). Ứng viên Express Entry phải đủ điều kiện cho một trong những chương trình này.

Khi đã lọt vào danh sách ứng viên Express Entry, Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) sẽ trao điểm cho các ứng viên dựa trên các yếu tố về nguồn nhân lực của họ như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, trình độ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và các yếu tố khác.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 222021 1

Một đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) tự động mang lại cho các ứng viên Express Entry thêm 600 điểm. Vì hầu hết các đợt công bố kết quả của Express Entry đều yêu cầu các ứng viên phải có số điểm tương đương 400, nên các ứng viên nhận được đề cử sẽ có vị trí tốt để nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) cho thường trú nhân Canada trong đợt công bố kết quả Express Entry liên bang tiếp theo.

Năm ngoái, Ontario đã mời 6.716 ứng viên Express Entry nộp đơn xin đề cử tỉnh bang thông qua tiểu mục Ưu tiên nguồn nhân lực. Đây là tỷ lệ lớn nhất trong tất cả các đề cử tỉnh bang được liên kết với Express Entry mà Ontario ban hành vào năm 2020.

Tìm hiểu thêm chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) trên website của Chính phủ tại đây.