Tag Archives: diện tay nghề

Bạn có đủ điều kiện cho 6 chương trình nhập cư Canada mới không?

Bạn có đủ điều kiện cho 6 chương trình nhập cư Canada mới không

Kế hoạch của Bộ Di Trú 90.000 đơn xin nhập cư Canada sẽ được nộp từ ngày 6 tháng 5 năm 2021, Bộ di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã thông báo trong kế hoạch khi khởi động 6 chương trình mới. Những chương trình này sẽ giúp sinh viên quốc tế […]

Tổng quan về 6 chương trình nhập cư Canada mới

Tổng quan về 6 chương trình nhập cư Canada mới

Hiện nay, Chính phủ đang mở ra con đường nhập cư Canada cho những người lao động trong các ngành nghề thiết yếu, sinh viên quốc tế và những người nói tiếng Pháp đang sinh sống tại đất nước này. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 5 năm 2021, Bộ di trú, tị nạn và Quốc […]

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) công bố kết quả ngày 18/2/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) công bố kết quả ngày 1822021

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) đã công bố kết quả chi tiết vào ngày 18/2/2021. Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) đã ban hành tổng cộng 121 lời mời. Hầu hết các lời mời (102 lời mời) thuộc về các ứng viên Express Entry và diện lao động tay nghề […]

Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick tạm thời chấp nhận đơn đăng ký

Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick tạm thời chấp nhận đơn đăng ký 1

Những người lao động đủ điều kiện muốn trở thành thường trú nhân Canada hiện có thể nộp đơn đăng ký thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NBPNP). Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick diện tay nghề hiện dành cho những người có Giấy phép lao động sau tốt nghiệp (PGWP) đang […]

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) công bố kết quả ngày 9/2/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) công bố kết quả ngày 922021 1

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) phát hành lời mời cho các 74 ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử tỉnh bang vào ngày 9/2/2021. Chương trình thí điểm công nghệ (Tech Pilot) đã mời các ứng viên nhập cư theo các tiểu mục chương trình Express Entry BC (EEBC) và diện tay nghề (SI). Các […]

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) công bố kết quả ngày 28/1/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) công bố kết quả ngày 2812021

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) phát hành 218 lời mời cho các ứng viên để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang xin thường trú vào ngày 28/1/2021. Đây là đợt công bố kết quả đề cử tỉnh bang thứ hai trong tháng 1 năm 2021 của tỉnh bang Manitoba. Chương trình […]

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) công bố kết quả ngày 21/1/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) công bố kết quả ngày 2112021

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) đã công bố kết quả chi tiết vào ngày 17/12/2020. Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) đã ban hành tổng cộng 211 lời mời. Hầu hết các lời mời (196 lời mời) thuộc về các ứng viên Express Entry và diện lao động tay nghề […]

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) công bố kết quả ngày 21/1/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) công bố kết quả ngày 2112021

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) đã công bố kết quả và phát hành 502 lời mời cho các ứng viên vào ngày 21/1/2021. Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) mời ứng viên từ người lao động tay nghề nước ngoài thông qua 2 tiểu mục: Express Entry và lao động theo nhu […]

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) công bố kết quả ngày 19/1/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) công bố kết quả ngày 1912021

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) phát hành lời mời cho các 195 ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử tỉnh bang vào ngày 19/1/2021. Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) lời mời các ứng viên chương trình Express Entry BC (EEBC) và diện tay nghề (SI). Các ứng viên được mời […]

Có nên tham gia Express Entry nếu điểm CRS thấp?

Có nên tham gia Express Entry nếu điểm CRS thấp

Bạn có nằm trong số những người có điểm CRS thấp và cảm thấy không đủ để nộp hồ sơ Express Entry không? Bạn có thể đã theo dõi các vòng mời gần đây và thấy rằng hầu hết các ứng viên nhận được thư mời đăng ký thường trú tại Canada thông qua các lần công bố […]