Tag Archives: OINP

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 13/07/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 13/07/2021

Ontario đã mời 1.685 sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài tạm thời nộp đơn xin đề cử tỉng bang từ Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) vào ngày 13 tháng 7 năm 2021. Ontario đã tổ chức ba đợt công bố kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang […]

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 23/06/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 23/06/2021

Ontario đã mời 583 ứng viên Express Entry đề nộp đơn xin đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) vào ngày 23 tháng 6 năm 2021. Lời mời được gửi các ứng viên có hồ sơ trong Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) của Ontario và phải đủ điều kiện […]

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 16/06/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 16_06_2021

Ontario đã mời 940 ứng viên là sinh viên quốc tế và người lao động tạm thời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) vào ngày 16 tháng 06 năm 2021. Lời mời được gửi đến các ứng viên có hồ sơ trong Hệ thống bày tỏ […]

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 1/6/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 1/6/2021

Ontario đã mời 986 ứng viên Express Entry nộp đơn xin đề cử tỉnh bang thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) vào ngày 01 tháng 06 năm 2021. Các ứng viên Express Entry được Ontario mời cần đủ điều kiện tham gia tiểu mục lao động có kỹ năng thuộc OINP […]

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 26/05/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 26/05/2021

Ontario đã mời tổng cộng 158 sinh viên quốc tế nộp đơn xin đề cử thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) tại đợt công bố kết quả ngày 26/05/2021. Sinh viên quốc tế có thư mời làm việc tại Ontario hiện có thể nộp đơn xin đề cử của tỉnh bang. […]

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 25/05/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 25/05/2021

Ontario đã mời tổng cộng 64 lao động lành nghề nộp đơn xin đề cử thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) tại đợt công bố kết quả ngày 26/06/2021. Đây là đợt công bố PNP đầu tiên của Ontario nhắm vào các ứng viên có lời mời làm việc tại 3 […]

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 18/5/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 18/5/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã mời 138 sinh viên quốc tế nộp đơn xin đề cử vào ngày 18 tháng 5 năm 2021. Đây là đợt công bố kết quả PNP đầu tiên dành cho sinh viên quốc tế sau khi Ontario chuyển sang hệ thống tuyển sinh mới. Các ứng […]